Samenstelling Cliëntenraad


De cliëntenraad bestaat uit 5 leden die allemaal cliënt zijn bij een van de huisartspraktijken van Het Huisartsenteam. De leden zijn 21 jaar en ouder en behoren tot een van de doelgroepen (Diabetes Mellitus, Astma/COPD, hart- en vaatziekten en GGZ) van Het Huisartsenteam.
Dhr. Dröge, huisarts, neemt deel om toelichting te geven vanuit de zorggroep. 

Leden cliëntenraad

     

Dhr. R. Soomer (voorzitter) Mw. A. Frijters  

           
Mw. M. van der Ven      Mw. M. Bloem                                  Dhr. G. Dröge (huisarts)


De leden van de cliëntenraad gelden als representant van de cliënten van de zorggroep en zijn in staat zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.

Contact


Voor contact met de Cliëntenraad kunt u contact opnemen met de heer R. Soomer via clientenraad@hethuisartsenteam.nl