Praktijkgegevens

Praktijkondersteuner-GGZ in uw huisartspraktijk


Patiënten van huisartsen die aangesloten zijn bij Zorggroep Het Huisartsenteam kunnen bij de huisartspraktijk terecht voor psychosociale zorg. De huisarts wordt namelijk ondersteund door een praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ). Deze POH-GGZ bezit de juiste kennis om u snel, zonder wachttijd en binnen uw eigen huisartspraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten.

Aanleiding


Steeds meer mensen zoeken (eerder) hulp wanneer zij kampen met klachten als rouwverwerking, beginnende dementie, depressies, overspannenheid of andere problemen waar zij zelf niet uitkomen. Omdat er in de GGZ-sector flink wordt bezuinigd worden patiënten met toenemende mate terugverwezen naar de huisarts.
Door deze ontwikkeling is er een behoefte ontstaan aan laagdrempelige psychosociale zorg, die dicht bij huis wordt geleverd. Het Huisartsenteam wil door het inzetten van praktijkondersteuners-GGZ (POH-GGZ) aan deze behoefte voldoen.

Afspraak maken en privacy


Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de POH-GGZ. Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn strikt vertrouwelijk. De POH-GGZ zal alleen met uw huisarts bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn en welke doelen u samen wilt bereiken. Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Psychosociale zorg


Naast het bieden van COPD-, CVRM- en Diabeteszorg, biedt Het Huisartsenteam dus ook psychosociale zorg aan. Dit doet zij in samenwerking met star-shl en Indigo Brabant, die hun expertise beschikbaar stellen op het gebied van praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg.

Neem voor meer informatie contact op met uw huisarts.