COPD-zorg


COPD-zorg, samen naar een betere zorg


Voor patiënten met COPD zijn regelmatige controles en interventies noodzakelijk. Met een tijdige diagnose, goede behandeling, goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg is achteruitgang van de gezondheidssituatie van de patiënt te voorkomen en kan een patiënt ook langer zelfstandig blijven functioneren.

In 2014 is de Long Alliantie Nederland een landelijk zorgpad project gestart om de zorg bij COPD-longaanvallen te verbeteren. Patiënten en zorgverleners hebben aangegeven hoe de zorg bij COPD is georganiseerd, en waar het beter kan.
Veel nuttige punten zijn genoemd, o.a.:
 • Samenwerking verbeteren;
 • Patiënten meer bij hun behandeling betrekken;
 • Kijken naar achterliggende oorzaken van opname.
Met een landelijk zorgpad voor COPD-longaanvallen wil de Long Alliantie Nederland deze onderdelen van de zorg verbeteren.

Samenwerken in een zorgketen

 

Wij organiseren de zorg voor mensen met COPD door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. Op projectmatige wijze beogen wij de kwaliteit van zorg voor patiënten met COPD te optimaliseren. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines:

 • huisartsen en praktijkondersteuners Het Huisartsenteam
 • longartsen, radiologen en longverpleegkundigen Amphia Ziekenhuis en Bravis Ziekenhuis 
 • diëtisten 
 • thuiszorgorganisaties
 • huisartsenlaboratorium star-shl
 • en patiëntenvereniging het Longfonds. Kijk hier voor interessante maandelijkse patiëntbijeenkomsten in Breda en Roosendaal
 

COPD DBC


Het Huisartsenteam heeft voor deze gestructureerde COPD-zorg met CZ Actief in Gezondheid een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) afgesloten. Andere zorgverzekeraars volgen deze bekostigingssystematiek.
In het COPD Bedrijfsplan staat beschreven waaruit de zorg voor de patiënt bestaat en de wijze waarop Het Huisartsenteam de zorg organiseert.

Projectgroepleden COPD


 • Dhr. C. Beukers, huisarts, medisch manager astma/COPD, voorzitter projectgroep COPD 
 • Dhr. J. van der Moer, huisarts, kaderarts astma/COPD 
 • Mw. S. Schoonen, coördinerend praktijkondersteuner-S
 • Mw.S. Hoogedeure, coördinator chronische zorgprogramma's

Meer informatie?


Voor meer informatie over de COPD activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure, telefoonnummer 076 5032 658 of s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl.

Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.