Niet tevreden?


Het Huisartsenteam streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens een behandeling of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Wij waarderen het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan worden gezocht naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na een gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:


1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben tot (medewerkers van) de huisartspraktijk kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts is de medisch eindverantwoordelijke en waardeert het als u de klacht met hem of haar bespreekt. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. U kunt de praktijk bellen voor een afspraak of onderstaand klachtenformulier invullen. In het tweede geval wordt er contact met u opgenomen.2. 
Advies en informatie door het Adviespunt Zorgbelang 
Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl.

3. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Wellicht zijn bovenstaande mogelijkheden niet toepasbaar op u of leiden zij niet tot een passende oplossing. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.

4. Overige mogelijkheden 
Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met een klacht over uw huisarts, zoals het Medisch Tuchtcollege. Een ander alternatief is de burgerlijke rechter.
Het Huisartsenteam De Welborg
Waarneming
Het Huisartsenteam Beukers Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 25 09 Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 35 86 Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 31 90
Adres De welborg 6-7-8
4881 CZ Zundert
Kaart
Huisarts(en) C.J.M. Beukers
T. Cevaal
R.A.F. Kolsters
C. Blommerde
A. Poppelaars