Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid


Het Huisartsenteam Beukers
Praktijk      (076) 597 25 09
Spoed   (076) 597 01 12


Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters 
Praktijk    (076) 597 35 86
spoed   (076) 597 01 12


Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars
Praktijk    (076) 597 31 90
Spoed   (076) 597 01 12


Telefonisch spreekuur praktijkondersteuners tussen 11.30 en 12.00 uur
  Het Huisartsenteam Beukers   (076) 597 84 03
  Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters   (076) 597 84 02
  Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars     (076) 597 84 01


EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen e.d.) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren de mogelijkheid ziet om te bellen of te laten bellen, houdt de dokter rekening met uw komst.


Huisartsenpost
Voor spoedgevallen die niet tot na de avond-nachtdienst of het weekend kunnen wachten wordt de waarneming van de praktijk buiten de praktijkuren van 17.00 tot 8.00 uur en in de weekenden verzorgd door de Huisartsenpost te Etten-Leur, Schoonhout 215. De huisartsenpost is te bereiken onder nummer (076) 50 40 444.
Afsprakenlijn, bellen vóór 12.00 uur
U kunt de afsprakenlijn bellen voor het maken van een afspraak met de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente. Deze telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden. Kijk ook naar het maken van een afspraak via deze website.


Praktijknummer
U kunt de afsprakenlijn bellen voor het maken van een afspraak met de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente. Deze telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.


Receptenlijn
De receptenlijn is alleen bedoeld om herhaalrecepten aan te vragen. Als u vóór 12.00 uur 's middags belt naar de receptenlijn, dan ligt het recept na twee werkdagen voor u bij de apotheek klaar. Kijk ook naar het bestellen van herhaalrecepten via deze website.
Het Huisartsenteam De Welborg Waarneming
Het Huisartsenteam Beukers Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 25 09 Het Huisartsenteam Cevaal, Kolsters en Nuiten Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 35 86 Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 31 90
Adres De welborg 6-7-8
4881 CZ Zundert
Kaart
Huisarts(en) C. Beukers
T. Cevaal
H. Nuiten
R. Kolsters
C. Blommerde
A. Poppelaars
L. Schrauwen