Teamwerk


De zorg voor kwetsbare ouderen is teamwerk.  

De huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige spreken met elkaar af wie aanspreekpunt is voor vragen van de patiënt (of diens vertegenwoordiger), wie voor welke taken verantwoordelijk is en wie de coördinatie en regie heeft bij de zorg voor de patiënt.

Individueel zorgplan
De afspraken tussen de zorgverleners en de kwetsbare oudere worden vastgelegd in een Individueel zorgplan voor de patiënt, dat bij voorkeur tot stand komt bij een multidisciplinair overleg na overleg met de patiënt en de mantelzorger. Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in het zorgproces. Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.