Wat is diabetes


Diabetes Mellitus (hierna genoemd diabetes) is een aandoening waardoor u te veel glucose (suiker) in uw bloed heeft. Vroeger werd deze aandoening daarom ook wel ‘suikerziekte’ genoemd.

Bij mensen met diabetes wordt er geen of te weinig insuline gemaakt of zijn de cellen ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat de cellen niet voldoende in staat zijn om de benodigde hoeveelheid glucose (brandstof) de cel in te krijgen. Daardoor blijft er te veel glucose in het bloed. Dit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, dorst, veel plassen en wazig zien. Deze klachten verdwijnen als u voor diabetes wordt behandeld.

In onze 'Diabetes Zorgwijzer', die u in de rechterkolom kunt openen, kunt u meer lezen over diabetes. De 'Diabetes Zorgpas' is een handig boekje die diabeten kunnen gebruiken als persoonlijk diabeteslogboek.