Praktijkgegevens

Niet tevreden?

Het Huisartsenteam streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens een behandeling of wellicht verbeterpunten hebt gezien. Wij waarderen het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan worden gezocht naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na een gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen. 

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben op (medewerkers van) de huisartsenpraktijk kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts is de medisch eindverantwoordelijke en waardeert het als u de klacht met hem of haar bespreekt. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. 

Hieronder vindt u het klachtenformulier. Na ontvangst van uw klacht neemt de huisartsenpraktijk contact met u op.


Indienen van de klacht bij de SKGE 
Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. 

 088 022 9190

 www.skge.nl

Als u met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris er niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens patiënten en huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Niet tevreden?


Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Of misschien heeft u een punt ter verbetering. Wij vinden het fijn als wij kunnen leren van uw klacht en gaan graag samen u op zoek naar een verbetering of oplossing.


Klacht zorgprogramma's
Wij raden u aan om in eerste instantie in gesprek te gaan met de zorgverlener waar het om gaat. Dit kan een diëtist zijn, een podotherapeut, pedicure, specialist ouderengeneeskunde of psycholoog. Zij gaan graag met u in gesprek om een oplossing te zoeken. U kunt de zorgverlener bellen voor een afspraak of onderstaand klachtenformulier invullen.

Heeft dit niet geleid tot een oplossing? In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de zorgverlener zelf. Deze vindt u op dienst website. Klacht zorggroep
Gaat uw klacht over onze zorggroep of over een medewerker van de zorggroep? Dan kunt u uw klacht indienen bij ons. Neem hiervoor telefonisch of per mail contact op met het secretariaat.
E: secretariaat@hethuisartsenteam.nl
T: 076 503 26 58 


Adviespunt zorgbelang
Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 243 70 70 of via de website


Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.
-
Hulp nodig?

Adviespunt Zorgbelang
Als u moeite hebt om uw klacht bespreek te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang.

  0900 243 7070

 www.adviespuntzorgbelang.nl

Medisch tuchtcollege
Naast de eerder genoemde mogelijkheden zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met een klacht over uw huisarts, zoals het Medisch Tuchtcollege. 

  088 371 2510

 www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

IKG
Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

  013 594 2170

 www.zorgbelang-brabant.nlHet Huisartsenteam De Welborg Waarneming
Het Huisartsenteam Beukers Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 25 09 Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 35 86 Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 31 90
Adres De welborg 6-7-8
4881 CZ Zundert
Kaart
Huisarts(en) C. Beukers
T. Cevaal
R. Kolsters
C. Blommerde
A. Poppelaars
S. Huigen
H. Nuiten