Persoonsgerichte zorg


Heeft u een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten en/of COPD? Dan heeft u levenslang zorg en ondersteuning nodig. Dat vraagt om toegankelijke zorg die het liefst dicht bij huis én in samenhang tussen de zorgverleners rondom u verleend wordt. In grote lijnen betekent het dat u uzelf behandelt, en ook leert omgaan met een chronische ziekte in het dagelijks leven. Op die manier draagt zelfmanagement bij aan verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Uit het oogpunt van kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg laten wij u graag zelf de regie houden over uw leven en de ziekte tot zover dat mogelijk is. Dit betekent dat wij zelfmanagement aanbieden op een manier die bij u past.