Praktijkgegevens

Zorg


  Astma
  COPD
  Diabetes
  Hart- en vaatziekten
  Geestelijke gezondheid
  Ouderenzorg

Samen met alle betrokken zorgverleners om ons heen hebben we afgesproken volgens welke richtlijnen en zorgstandaarden er wordt gewerkt, wie welke hulp biedt, hoe naar elkaar wordt verwezen en hoe de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. De huisartsen van Het Huisartsenteam geven leiding aan dit proces en zijn voor de patiënt de centrale zorgverlener.


Afzien van ketenzorg
Voor patiënten met een chronische aandoening is het belangrijk om regelmatig bij de huisarts en praktijkondersteuner op controle te komen. Als chronische patiënt wordt u daarom door uw huisarts uitgenodigd voor in ieder geval één (of meerdere) controle(s) per jaar. U zit dan in het ketenzorgprogramma van uw huisartspraktijk.

Het kan zijn dat u er bewust voor kiest geen gebruik te maken van deze controles. Geef dit dan s.v.p. door aan de praktijk. Voor ons betekent dit dat wij geen optimale zorg kunnen bieden. Wij vinden dit jammer maar respecteren uw keuze. Mocht u van gedachten veranderen en toch overwegen om deel te nemen aan het ketenzorgprogramma dan kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Het Huisartsenteam De Welborg Waarneming
Het Huisartsenteam Beukers Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 25 09 Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 35 86 Het Huisartsenteam Blommerde en Poppelaars Spoed: (076) 597 01 12 | Praktijk: (076) 597 31 90
Adres De welborg 6-7-8
4881 CZ Zundert
Kaart
Huisarts(en) C. Beukers
T. Cevaal
R. Kolsters
C. Blommerde
A. Poppelaars
L. Schrauwen
H. Nuiten